Általános szerződési feltételek


2021. április 28-tól hatályos 2. sz. verzió.


1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


1.1. A jelen Általános szerződési feltételek („Általános szerződési feltételek ”) a TEILOR S.R.L., román illetőségű korlátolt felelősségű társaság, bejegyzett székhelye: Románia, Arges megye, Pitesti municípium, Smeurei utca 54., az Arges Törvényszek Cégbíróságán nyilvántartott cégjegyzékszáma J3/1681/2003, egyedi európai azonosítója (EUID) ROONRC.J3/1681/2003, adószáma (CUI/ egységes bejegyzési szám) RO 15997524 („Társaság”, vagy „Mi”) és a www.teilor.hu internetes honlapot („Honlap”) használó és/vagy a Társaság által a Honlapon keresztül kínált szolgáltatásokat („Szolgáltatás”) igénybe vevő személyek („Felhasználó”) közötti jogviszonyt szabályozzák.


1.2. A Honlap, beleértve annak bármely oldalát vagy azokat alkotó bármely részt is, illetve a Honlapon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás felkeresése és használata csak a jelen Általános szerződési feltételek előirásai szerint történhet, beleértve az Adatvédelmi szabályzatot (GDPR politika), a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot és a Kamerás megfigyelésről szoló szabályzatot (CCTV) is, amelyek szintén elérhetők a www.teilor.hu weboldalon.


1.3. A Szolgáltatások használatához megkövetelhetjük a felhasználótól, hogy bizonyos cselekedettel fejezze ki ezen Általános szerződési feltételek elfogadását, amely egyértelmű hozzájárulást jelent (pl. az "elolvastam és elfogadom a honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételek " négyzet bejelölése).


1.4. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó feltételek betartása érdekében a Felhasználónak minden alkalommal, amikor felkeresi a honlapot, ellenőriznie kell a hatályos általános szerződési feltételek is. Amennyiben a általános szerződési feltételek áttekintését elmúlasztja, de továbbra is használja a weboldalat, úgy tekintjük, hogy ezen Általános szerződési feltételek elfogadta (beleértve az esetleges frissítéseket is).


1.5. Amennyiben ezen Általános szerződési feltételek előírásait nem fogadja el (beleértve az esetleges frissítéseket is), kérjük ne használja a Honlapot, vagy adott esetben, szüntesse meg a weboldal, illetve az általunk kínált Szolgáltatások használatát.


1.6. Fogalommeghatározás:


Honlap – teilor.hu domain


Felhasználói fiók – a Honlapnak egy e-mail címből és egy jelszóból alló szekciója, amely lehetővé teszi a Vevő számára a Rendelés elküldését, valamint olyan információkat tartalmaz, mint a felhasználónév, jelszó, szállítási cím és rendelési előzmények. A Felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a felhasználói fiók valamennyi adata helyes, nem hiányos, illetve frissítésre került.


Felhasználó – minden 16. életévét betöltött természetes személy, vagy a Honlapon regisztrált jogi személy, aki a Felhasználói fiók létrehozásával az Általános szerződési feltételek szakaszban foglalt a honlapra vonatkozó kikötések tekintetében hozzájárulását fejezi ki.


Vevő - minden 16 év feletti természetes személy vagy jogi személy, aki Felhasználói fiókot hoz létre a Honlapon, és Rendelést ad le.


Kedvencek - a Felhasználói fiók azon szakasza, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy olyan Termékek listáját hozzon létre, amelyeket követni kíván az esetleges vásárlás céljára. A Felhasználó módosíthatja a Listát termékek hozzáadásával vagy törlésével, illetve a Kosárba helyezésével.


Vásárlói kosár - a Felhasználói fiók azon része, ahova a Felhasználó elhelyezheti a vásárolni kívánt termékeket.


Rendelés - azon elektronikus dokumentum, amelynek segítségével a Vevő továbbítja az Eladónak a Honlapon keresztül történő vásárlás iránti szándekát.


Szerződés - az Eladó és a Vevő között, az Eladó és a Vevő egyidejű jelenléte nélkül megkötött távszerződés.


Tartalom: a Honlapon található valamennyi információ, amely elektronikus eszköz használatával érhető el. Bármilyen kommunikációs forma, amelyet az Eladó továbbít a Felhasználóknak bármilyen elektronikus vagy egyéb eszközön keresztül.


Kereskedelmi kommunikáció - Üzenetek a Honlap, e -mail, mobiltelefon útján, amelyben az Eladó közli a Felhasználók részére a folyamatban lévő kampányokkal, aktuális vagy jövőbeli ajánlatokkal és promóciókkal, újólagos targetálás kampányokkal, közvélemény-kutatásokkal vagy általános tájékoztatással kapcsolatos információit.


Tranzakció - a terméknek a Honlapon keresztül történő értékesítéséből származó összeg bevételezése vagy visszatérítése, a fizetési vagy visszatérítési módtól függően.


2. TULAJDONJOG


2.1. A Társaság által közzétett cikkek (szövegek + képek) a szellemi tulajdonjogokról szóló törvények védelme alatt állnak (például - de nem kizárólagosan: a szerzői jogokról és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokról szóló 8/1996 sz. törvény, a védjegyekről és földrajzi jelzésekről szóló 84/1998 sz. törvény). A cikkekben található írásos vagy szemléltető anyagok sokszorosítása a kiadó előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.


3. A HONLAPRA FELVITT ÜZENETEK TARTALMA


3.1. A (regisztrált) Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli üzeneteik tartalmának tekintetében.


3.2. Annak érdekében, hogy a Honlapon található komment szekcióban tisztességes és kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikációs kapcsolatot hozzunk létre, kérjük minden felhasználót, hogy vegye figyelembe az alábbi szabályokat:


a) Ne használjon illetlen nyelvezetet; semmiféle sértés nincs megengedve; Tilos olyan nevek használata, amelyek sértéseket, trivialitásokat, vulgáris szavakat tartalmaznak;


b) Antiszociális üzenetek posztolása nincs megengedve; tilos illegális cselekményekre, erőszakra vagy idegengyűlöletre buzdító üzenetek posztolása;


c) A diszkriminációt tartalmazó hozzászólások nem megengedettek, nemre, életkorra, vallásra, szexuális irányultságra stb. történő vonatkozásuktól függetlenül.


d) A posztolt üzenetek csak azok szerzőinek a nézőpontját és véleményét fejezik ki; jogi szempontból a felelősség teljes egészében a szerzőket terheli, mind a Honlapon közzétett cikkek, mind a Honlap felhasználói által posztolt üzenetek és feltöltött anyagok esetében;


e) Annak érdekében, hogy egyénileg tudjunk válaszolni a különböző bejegyzésekre, kérjük, adja meg a valódi e-mail címet;


f) Ettől a szabályzattól való bármilyen eltérés a közzétett üzenet törléséhez vagy módosításához vezethet;


g) Felhasználónev: Tilos szexuális konnotációt hordozó nevek használata;


h) Nem megengedett sértő nevek használata különböző társadalmi kategóriák vonatkozásában;


i) Tilos rágalmazó, fenyegető, vulgáris, obszcén, faji gyűlöletre buzdító, rosszindulatú, helytelen vagy bármilyen módon törvénysértő üzenetek terjesztése, mind a forum keretében, mind a weboldal bármely más részén.


j) tilos a többi tag által szolgáltatott információkat anyagi vagy üzleti célokra felhasználni.


k) tilos személyes adatokat gyűjteni / kollektálni a Honlap többi felhasználójáról;


l) Tilos olyan nevek használata, amelyek tartalmuk révén különböző weboldalokat, cégeket vagy termékeket reklamoznak;


m) a Honlapon tilos bármilyen formában közzétenni, feltölteni vagy továbbítani illegális anyagokat vagy olyan anyagokat, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak, beleértve a szerzői jogokra, védjegyekre vagy más ipari tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályokat is;


n) a Honlapon tilos illegális tevékenységek népszerűsítése vagy a weboldalt illegális tevékenységekkel kapcsolatos információk terjesztése céljából használni;


o) a Honlapot tilos reklám-, promóciós vagy "spam" üzenetek közzétételére vagy továbbítására használni;


p) A személyes adatokat, mint például telefonszámokat, címeket, személyazonosító számokat, személyi igazolvány sorozatokat, messenger azonosítokat, e-mail címeket tartalmazó üzenetek nem megengedettek;


r) tilos azt állítani, hogy más személy, más intézményt képvisel, vagy hamisan azt állítani, hogy kapcsolatban áll egy másik személlyel vagy intézménnyel;


3.3. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be ezeket a szabályokat, a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy megtiltsa a Honlaphoz és / vagy a kínált Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.


3.4. A Társaság nem ellenőrzi, csak felügyeli a Honlapon továbbított üzenetek tartalmát.


4. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK


4.1. A Társaság nem garantálja, hogy a Honlapon közölt információk teljes körűek vagy pontosak;


4.2. A Társaság nem garantálja, hogy a weboldal felhasználói által megadott információk valódiak, illetve helyesek, és azok a látogatók által történő felhasználása tekintetében nem vállal felelősséget;


4.3. A Társaság nem garantálja, hogy a Honlapon található információk vagy szolgáltatások megfelelnek a látogatók valamennyi követelményének;


4.4. A Társaság nem vállal felelősséget a látogatók által a Honlapon található információk vagy szolgáltatások használata folytán elért eredményekért; a Honlapon található információk és szolgáltatások használata a felhasználó saját felelősségére történik;


4.5. A Társaság nem garantálja, hogy a Honlapon található szolgáltatások folyamatosan, megszakítás nélkül, illetve hibátlanul fognak működni;


4.6. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználó által elszenvedett esetleges veszteségért, amely a Honlap ideiglenes működési kiesése vagy meghibásodása miatt keletkezhet, vagy a Honlapon más webhelyekre mutató linkek használatával kapott információk felhasználásáért (használatuk a Felhasználó belátása szerint történik).


5. SZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK


A Vevő a Rendelés regisztrálásával a Honlapon elfogadja az Eladó által az üzleti műveleteihez választott kommunikációs formát (telefon vagy e-mail).


A Vevó a Rendelés leadása után elektronikus értesítést kap az Eladótól a Felhasználói Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre. Ez az értesítés nem jelenti a rendelés elfogadását. Amennyiben a megrendelt termék/termékek már hiányzik/hiányoznak az Eladó készletéből, az Eladő értesíti a Vevőt erról a helyzetről, és hasonló termékeket javasol a Vevőnek. Amennyiben a Vevő nem kíván más terméket vásárolni a már nem elérhető termék helyett, az Eladó visszatéríti az eredeti Rendelésért fizetett összeget, ha van ilyen.


A Vevő és az Eladó között létrejött szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a Vevő megkapja a terméket az Eladótól, miután a Vevő a fizetést a megállapodásban rögzített feltételek szerint teljesítette.


6. ONLINE ERTÉKESÍTÉSI POLITIKA


A Honlapon feltüntetett valamennyi termék ára lejben (RON) van megadva és tartalmazza az ÁFÁ-t.


Bármely felhasználó használhatja a Honlapot, hogy rendelést küldjön az Eladónak.


A Felhasználó kommunikálhat az Eladóval a Honlapot elérhető chat útján, vagy a Kapcsolat szakaszban megadott e-mail címeket és telefonszámokat használva. Az Eladó szabadon felhasználhatja a Felhasználótól kapott adatokat a bizalmas kezelésre vonatkozó szabályok szerint, esettanulmányok elvégzése, ügyfélprofil készítése, illetve vásárlói magatartás felmérése érdekében, valamint a szolgáltatások javítása céljára.


A Ring Sizer termék megvásárlásával kapcsolatban az Eladó igyekszik ezt a terméket ingyenesen vagy minimális költséggel felajánlani, de nem fedezi a szállítási költségeket. Ezenkívül a Teilor rendelésenként csak egy egység megrendelését fogadja el. Amennyiben további Ring Sizer terméket szeretne vásárolni, írjon nekünk a contact.hu@teilor.hu e -mail címre.


7. SZELLEMI TULAJDONJOG


A Honlapon felhasznált valamennyi anyag az Eladó szellemi tulajdonát képezi. A szerzői jogok esetleges megsértése esetén rendelkezésre áll a contact.hu@teilor.hu e -mail cím.


A Honlapon szereplő tartalmak, logók, stilizált ábrázolások, kereskedelmi szimbólumok, statikus, illetve dinamikus képek, az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik.


Tilos bármely Tartalmat az Eladó által tervezett eredeti összefüggéstől eltérő bármilyen más összefüggésben, másolni, terjeszteni, közzétenni, átvinni, megváltoztatni, felhasználni, valamint a Tartalom vonatkozásában az Eladó szerzői jogát jelző jeleket eltávolítáni.


A Felhasználó csak személyes vagy nem üzleti célokra másolhatja, továbbíthatja és/vagy használhatja a Tartalmat, amennyiben cselekedete az Általános szerződési feltételek előirásaival nem ütközik.


8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


A Felhasználó a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával vagy szolgáltatás igénybe vételével kijelenti, hogy a kapcsolattartási adatok kitöltésével: családi név, utónév, e-mail cím, telefon szám, hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó minden rendelkezésre álló módon felveheti vele a kapcsolatot, és tudomasul veszi, hogy ezeket az adatokat az Eladó adatbázisában feldolgozásra kerülnek a szolgáltatások és az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.


A cookie-kat, azaz sütiket illetően kérjük, tekintse meg a www.teilor.hu weboldalon elérhető Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot.


A személyes adatok védelmére vonatkozó általános rendelkezések vonazkozásában tekintse meg a www.teilor.hu weboldalon elérhető Adatvédelmi szabályzatot (GDPR politika).


9. TITOKTARTÁS


Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsatott valamennyi információt bizalmasan kezeli.


A Teilor a Honlapon keresztül az alábbi személyes adatokat gyűjti:


• Elérhetőségek (családi név, utónév, életkor, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám)


• Felhasználónév és jelszó


• Kommentek és az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb típusú tartalmak


• Személyes érdeklődésre vonatkozó információk


• Demográfiai adatok


• Helymeghatározó adatok (az IP-címből és a szállítási címből derivált adatok)


• Információk az Ügyfél online tevékenységéről (adatok az eszközről, a böngészési előzményekről, illetve magatartásről) a cookie-k használatával


A Teilor ezeket az információkat a következő célokra használja fel:


• A szolgáltatások és termékek minőségének értékelése, illetve javítása, a termékek elemzése és az ügyfélkör felmérése, az adatok elemzése és egyéb belső funkciók


• Kommunikáció lefolytatása a Felhasználóval e-mail, mobiltelefon útján


• Arra a célra, hogy naprakész lehessen a mérvadó ipar standardjával


• Az Ügyfelektől érkező kérések teljesítése


10. RENDELÉS


A Vevő úgy valósítja meg a Rendelést, hogy a termékeket a Kosárba helyezi, és fizetéskor véglegesíti a Rendelést, az Eladó által megadott fizetési módok valamelyikének kiválasztásával.


A Kosárba helyezett bármely termék megvásárolható, amennyiben az Eladónál készleten van. A termék hozzáadása a Kosárhoz a Rendelés véglegesítése nélkül nem jelenti a Rendelés regisztrálását, sem a termék automatikus lefoglalását.


A megrendelőlap kitöltésével és a fizetés véglegesítésével a Vevő felelősséget vállal annak tekintetében, hogy minden megadott adat helyes, illetve nem hiányos a vásárlás időpontjában.


A Rendelési folyamat véglegesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó valamennyi meghatározott módon felveheti vele a kapcsolatot, amennyiben a helyzet ezt megköveteli.


Amennyiben a Vevő kártyáját kibocsátó bank nem fogadja el a fizetést - online fizetés esetén, vagy ha a Vevő által megadott adatok tévesek vagy hiányosak, az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Rendelést visszavonja. Erről az Eladó értesítést küld a Vevőnek, és ezzel mentesül minden későbbi kötelezettség alól.


11. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS


A Rendelés véglegesítését követően az Eladó számlát állít ki a Vevő részére a szállítadó termékekről, az általa megadott adatok alapján, a hatályos jogszabályok előírásai szerint.


A fenti azonosító adatokkal rendelkező TEILOR SRL Társaság és az Ön által képviselt társaság, illetve adott esetben természetes személy között fennálló szerződéses kapcsolat vonatkozásában, tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat adóügyi-számviteli célból dolgozzuk fel.


Milyen adatok?: családi név, utónév, adóügyi nyilvántartási adatok (vállalatok esetében), cím, személyazonosító szám és személyi okmány adatai, ha van ilyen.


Cél és időtartam?: A fenti továbbításra kerülő adatok alapvető fontosságú elemei az adóügyi dokumentumok kiállítása, illetve nyilvántartásba vétele tekintetében, az Adótörvénykönyv 319. és további, az adóügyi számlára vonatkozó cikkeinek alapján, valamint ezt követően, az irattárba helyezésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása érdekében is, mivel a 82/1991 sz. Számviteli törvény 25. cikkének előírásai szerint a számlákat 10 évig kell megőrizni.


Továbbá, olyan helyzetek is előfordulhatnak, hogy a felügyeleti, adó- és igazságügyi hatóságok hozzáférését kötelesek vagyunk megengedni, mivel azt a törvény előírja.


Az ügyfél hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez önkéntes. Ha azonban megtagadja e hozzájárulás kinyilvánítását, lehetetlenné válik a szükséges dokumentumok kiállítása, illetve az üzleti kapcsolatok lebonyolítása.


Az ügyfelet megillető jogok: a ránk bízott személyes adatok védelme érdekében, tekintettel a 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendeletre, amely 2018. május 25-én lépett hatályba, tájékoztatjuk, hogy a fent említett szabályozás, valamint az egyéb alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések alapján, az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg: a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, illetve a hatályos adózási rendelkezések megsértése nélkül, az adatok törlése, az adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának joga és az adatkezelés elleni tiltakozás joga, a feldolgozás korlátozásának/limitálásának joga, az adatok hordozhatóságához való jog, az emberi beavatkozáshoz való jog egyéni automatizált döntés esetén, panasz benyújtásának joga az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, valamint egyéb alkalmazandó jogok. Az Adatvédelmi szabályzatot (GDPR politika) teljes körű áttekintése érdekében, kérjük tekintse meg a www.teilor.hu weboldalt.


A személyes adatokat kezelő adatkezelő a fenti azonosító adatokkal rendelkező TEILOR S.R.L. Társaság.


12. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA


Az Eladó gondoskodik az árucikek megfelelő csomagolásáról, azok optimális kezelésének céljára, valamint a szállításhoz szükséges dokumentumok továbbításáról.


13. ÁRAK


Az Eladó minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a termékek áraival és tulajdonságaival kapcsolatban pontos információkat nyújtson. Előfordulhat, hogy egyes tulajdonságok és/vagy árak helytelenül kerülnek feltüntetésre emberi tévedés miatt. Amennyiben a Vevő olyan Rendelést ad le, amelyben a termék hibás árral szerepel, az Eladó jogosult a Vevő Rendelését törölni.


14. HIBÁS ÁRUTULAJDONSÁGOK


Amennyiben az Eladő olyan megrendelést regisztrál, amelyben a termék emberi vagy technikai hiba miatt hibás árutulajdonságokkal jelenik meg, mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy olyan terméket szállítson, amelynek jellemzői hasonlóak a megrendelt termékhez. Ha a Vevő nem fogadja el ezt a megoldást, az Eladónak jogában áll törölni a szóban forgó rendelést.


15. VISSZAKÜLDÉS


Az online vásárlás esetén az ügyfélnek 14 naptári napos visszaküldési határidő áll rendelkezésére.


A Teilor fizikai áruházakban végzett vásárlás esetén, az ügyfélnek a vásárlás időpontjától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy kicserélje a terméket az áruház bármely más termékével, amelynek ára legalább megegyezik az eredetileg megvásárolt termék árával, kizárólag a bevételi péztárbizonylat alapján és csak akkor, ha a termék nem volt hordva, illetve nem láthatóak rajta a használat nyomai.


Az elállási határidő lejárta előtt a Vevő a Honlapon megjelenő visszaküldési űrlap kitöltésével vagy e-mail üzenet küldésével tájékoztatja az Eladót a szerződéstől való elállási szándékáról.


A termékek online vagy üzletekben történő visszaküldéséhez, kérjük kövesse a www.teilor.hu weboldalon megjelenő "Visszaküldési feltételek" lépéseit.


Fontos tájékoztatás:


Csak az eredeti csomagolásban átadott (TEILOR ékszerdoboz) és a vásárlás értékéhez kapcsolódó promóciós anyagokkal (ékszertörlő kendő, tükör, ékszerdoboz) ellátott ékszerek viszzaküldését fogadjuk el.


A termékek visszaküldését és azok ellenértékének visszatérítését csak a bevételi pénztárbizonylat alapján, és kizárólag abban az üzletben ahol a vásárlás megtörtént lehet lebonyolítani, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (a termékek értékesítéséről és a hozzájuk kapcsolódó garanciákról szóló, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel újra közzétett 449/2003 sz. törvény), amely szerint: a termék ellenértékének visszatérítése csak akkor történik meg, ha annak olyan gyártási hibája van, amely nem a vevő hibájáből keletkezett, és a termék nem hozható megfelelő állapotba (nem javítható), vagy nem helyettesíthető új, azonos termékkel.


A személyre szabott ékszereket, mivel azok egyedi tervezésűek és megrendelésre készülnek, nem lehet visszaküldeni (a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján). A kizárólag megrendelésre tervezett és kivitelezett ékszereket nem lehet visszaküldeni.


A méretre módosítható gyűrűk esetében, az ügyfél a vásárlástól számított legfeljebb 15 napon belül igényelheti ezt a szolgáltatást. A módosítási eljárás ingyenes a gyémánttal berakott gyűrűknél, további költségek csak akkor kerülnek felszámításra, ha anyag (arany) hozzáadása szükséges az ékszer átmérőjének növeléséhez. A szolgáltatás ára a hozzáadott arany súlya/mennyisége alapján kerül meghatározásra.


Az Eladó viseli a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségeket a következő esetekben:


A termékek súlyosan megsérültek, és ennek okán nem megfelelőek.


A kiszállított termékek eltérnek (jellemzók, mennyiség stb.) a leadott rendeléstől;


A termékeken gyártási hibák észlelők;


A Vevőt terhelik a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek, ha a fenti okokon kivüli indokok miatt (súlyos károsodás a szállítás során, a Rendelésben szereplő és a kiszállított termék közötti eltérés, gyártási hibák) szeretné kicserélni a megrendelt terméket.


A Vevő nem küldheti vissza a megvásárolt termékeket, és/vagy nem igényelhet egyéb kártérítést a következő esetekben:


A visszaküldési kérelem a 14 naptári napos.


A visszaküldött termék állapota eltér a kiszállításkori állapotától, a kapcsolódó dokumentumok kiséretében.


A Rendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a Vevőt arról, hogy visszaküldheti-e vagy nem a megrendelt terméket és, hogy terheli-e költség visszaküldés esetén.


Ha a Vevő a termékeket nem megfelelően becsomagolva kezelésre alkalmatlan állapotba küldi vissza, az Eladó által saját költségén kijelölt futár jogosult megtagadni a csomag átvételét.


Amennyiben a Vevő az Eladó által elfogadott visszaküldési eljárástól eltérő visszaküldési módot választ, és a viszzaküldott termék átvételekor csomagolási és kezelési szabálytalanságok kerülnek megállapításra, a felelősség a Vevőt terheli.


Az Eladó az ellálási kérelem kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vevőnek a kifizetett összeget, banki átutalással a visszaküldési űrlapon megadott IBAN számlára.


16. JÓTÁLLÁS


Az Eladó által értékesített valamennyi termékre a román hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciális feltételek vonatkoznak.


A TEILOR SRL, adószáma 15997524, cégjegyzékszáma J03 / 1681/2003 Társaság által kiadott jótállási jegy tanúsítja, hogy a Teilor termékek - gyűrűk, fülbevalók, karkötők, nyakláncok, medálok, órák - megfelelnek a hatályos szabványokban előírt minőségi paramétereknek és követelményeknek. Az arany ékszerekre vonatkozó jótállási idő az értékesítés időpontjában fennálló bármely megfelelőségi hiány esetén 2 év.


A nemesfém - 14K arany (585 ‰) / 18K arany (750 ‰) -, valamint az ékszerkeretbe berakott drágakövek hitelességének és jellemzőinek garanciája életre szóló. A 2020.11.15-12.24. között vásárolt termékek 2021. január 31-ig kicserélhetők, kizárólag a bevételi pénztárbizonylat bemútatása mellett, és csak akkor, ha azok nem voltak használva, illetve nem jelentkeztek rajtuk a kopás jelei a nem megfelelő kezelés, nem rendeltetésszerű használat miatt. A fogyastói jogok a 449/2003(12) sz. törvény 16(1). cikkében foglalt rendelkezéseknek felelnek meg.


A Jótállási jegyben meghatározott jótállási feltételek nem érintik a fogyasztó jogait. A Jótállási jegy kiállításával igazoljuk, hogy a Teilor ékszerek fémjelezve vannak a saját egyedi névjelünkkel és a finomságjellel, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Nemesfém Igazgatósága engedélye alapján. Ezen Jótállási jegy igazolja, hogy az ékszerek aranyból készültek.


Az arany lehet sárga, fehér vagy rózsaszín. Az aranyat úgy nyerik, hogy a nemesfémet ötvözik olyan fémkeverékkel, amely különleges színárnyalatot kölcsönöz neki. A fehérarany ékszerek ragyogásának fokozása érdekében ródiummal vannak bevonva. A ródiumréteg 6-12 hónap alatt megkophat, és az ékszer elveszítheti a fényét. A cirkónium kövek idővel elmattulhatnak.


A kövekkel berakott ékszerek esetében, ha a jótállási idő alatt a vevő hibáján kivül a kövek leválnak/kiesnek, az eladó azokat 15 napon belül térítésmentesen kicseréli.


A garancia nem terjed ki az ékszerek olyan sérüléseire, amelyek a jótállási jegyben foglalt utasítások be nem tartása, balesetek, gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat vagy egyéb, az anyag- vagy gyártási hibához nem kapcsolódó okok miatt következtek be.


A jótállás hatálya alá tartozó termékek javítását 15 napon belül, inygenesen elvégezzük, a 449/2003(12) sz. törvény 16(1). cikkében meghatározott feltételek szerint, ha bizonyítást nyer, hogy gyártási hiba képezi a károsodás okát.


17. TERMÉKEK ÁTADÁSA


A termék feletti tulajdonjog a Rendelésben megadott címre történő szállításkor átruházásra kerül, miután a Vevő a fizetést teljesítette. A kézbesítés a futár által átadott fuvarokmány, vagy az Eladó egyik fizikai értékesítési helyén történő átvétel esetén, a számla aláírásával igazolt.


18. ALKALMAZANDÓ JOG


A jelen Általános szerződési feltételek vonatkozásában az irányadó jog a román jog. Az Eladó és a Felhasználó/ Vevő a közöttük esetleg felmerülő vitákat elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitákat az illetékes román bíróságok oldják meg.


19. EGYÉB ELŐÍRÁSOK


19.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy rendszeresen frissítse a jelen Általános szerződési feltételeket (pl. hogy megfeleljen a jogszabályi, illetve a Társaság által nyújtott egyes szolgáltatások változásainak). A regisztrált Felhasználók értesítést kapnak az Általános szerződési feltételek valamennyi frissítés/ módosítás tekintetében, és kötelesek kifejezni a frissített Általános szerződési feltételek elfogadását.


19.2. A Honlaphoz, illetve a szolgáltatások igénybevételéhez való hozzáférés feltételeinek betartása érdekében, a felhasználónak a weboldalra történő belépéskor mindig ellenőriznie kell a Honlap használati kikötéseit és feltételeit. A Honlap és/vagy bármely szolgáltatás használata, még abban az esetben is, ha a felhasználó elmulasztja áttekinteni az alkalmazandó Általános szerződési feltételeket, a felhasználó kifejezett hozzájárulását jelenti a vonatkozó feltételek elfogadásához.


19.3. Adatvédelem: amennyiben a személyes adatok kérdésében a fenti információkon túl, további tájékoztatásra van szüksége, forduljon hozánk az alábbi elérhetőségek egyikén: e-mail cím gdpr@teilor.hu vagy a bevezető részben feltüntetett üzemeltető székhelyének címe.


19.4. A jelen szabályzat bármiféle megszegése esetén, illetve a Honlapra vonatkozó észrevételek, panaszok vagy kérdések kapcsán, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail címünkre: contact.hu@teilor.hu